Ons privacy beleid

Privacy beleid Oldtimer B.V.

In dit document geven wij u informatie hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met info@oldtimerbv.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Oldtimer B.V., gevestigd aan De Geestakkers 5 A, 5591 RC Heeze, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oldtimer B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Oldtimer B.V., zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Oldtimer B.V., zoals (zakelijke) klanten en leveranciers.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met Oldtimer B.V..

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een pakket direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling.

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je eventueel op de hoogte te kunnen houden over je levering. Deze gegevens worden verstrekt aan de koeriersdienst.

Hiervoor verzamelen wij je naam, (bezorg)adres, e-mailadres en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling minimaal 7 jaar bewaren.

Gegevens in het klantenbestand.

In het klantenbestand bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer en/of e-mailadres en bestelgeschiedenis. Oldtimer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Office 365
Fastfit Microsoft Dynamics Navision

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen.
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek voor zover dit wettelijk is toegestaan.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een koeriersdienst doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld aan leverancier. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Oldtimer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oldtimer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons bedrijf wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons bedrijf met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons bedrijf. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Langjährige Erfahrung mit Reifen
  Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause
  Kostenlose Beratung
  Langjährige Erfahrung mit Reifen

Rufen Sie 040 - 226 33 03 an oder senden Sie eine E-Mail an info@oldtimerbv.nl. Oldtimer ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr verfügbar.